En simpel “Att göra” applikation Del 2

Efter lite tänkande bestämde jag mig för att utöka min lilla applikation och lägga till kategorier för dina tasks. Hur det fungerar är att det använder sig av en “Mant To Many” databasstruktur vilket innebär att en Task kan ha många kategorier och en Kategori kan ha många tasks kopplade till sig. Just nu i min applikation så kan man bara lägga till en kategori till en task men man kan se alla tasks tillhörande en specifik kategori.

Hur det loopas ut är det som jag fan komplicerat när jag skapade denna funktionen, jag hade nyligen läst om JOIN statements i SQL och var ivrig att få testa det i min egen kod. Men det var inte så lätt att uttrycka sig i SQL första gången men tillslut efter jag tagit lite hjälp från en psuedo kod som fanns på internet lyckades jag snickra ihop detta

<?php
foreach($conn->getConnection()->query(“SELECT * from tasks t
JOIN `task category table` cc ON t.TaskID = cc.TaskID
WHERE cc.CategoryID = $category”
) as $row) {
?>

Det som händer här är att den joinar de kolumner där TaskID instämmer på task databasen och task category databasen där de innehåller ett specifikt kategori ID. Nu i efterhand förstår jag hur det fungerar och jag hade kunnat göra det igen.

Något annat jag kom över och blev intresserad av var något som nyligen länkades i  en av de internet tidningar jag läser och det var en artikel som handlade om Design Patterns i PHP. Bland annat i denna artikeln stod det om ett pattern som kallades för Singleton. En Singleton är ett sätt att begränsa användningen av en klass till endast en instans. Det du gör är att du ändrar klassens constructor till private så man inte kan skapa en ny instans bara sådär samt skapar du en privat statisk variabel som kommer innehålla en instans av klassen, sedan skapar du en funktion som kollar ifall det finns en instans och om det finns returnerar den en existerande instans.

public static function getInstance(){
if (empty(static::$instance)) {
$class = get_called_class();
static::$instance = new $class;
}

return self::$instance;
}

Mer går att läsa här: http://www.phptherightway.com/pages/Design-Patterns.html

 

Jag har återrigen vandrat iväg med tankarna angående min kariär som programmerare och jag har faktiskt kommit fram till att jag ska göra ett beslut. Det som jag faktiskt tycker om att göra det är att skriva backend kod, jag gillar själva idéen att faktiskt skriva kod och inte sitta och knäppa med HTML/CSS hela tiden. Design har aldrig lockat mig och även om jag måste jobba med det nu som frilans webb utvecklare så är det inte min grej. Jag vill kunna bli kallad programmerare och backend är min väg till det. Så vad jag har bestämt mig för är att vid sidan om lära mig PHP och göra det bra, jag ska från och med nu läsa allt, vara som en svamp och suga åt mig all kunskap jag kan få tag på.

En sak som hållt mig tillbaka länge nu har varit det att det går sakta att lära sig, jag har försökt pusha på lärandet hela tiden med det ska ta ett stopp nu, jag ska istället för att skumma igenom information på internet läsa varje ord. Det är dags att få ett slut på detta påhitt jag vet inte hit och dit, jag vet vad jag vill och det är dags att plocka äpplet från trädet. Jag ska avsluta min bok PHP 5 And MySQL Bible och sedan gå över till en ny bok som väntar vid namn Code Complete.

 

Med detta säger jag tack för mig!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *